13.12.13

Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες του Θαλή 2013

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!

Δείτε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ:

http://www.hms.gr/node/758

No comments: