16.4.11

Τα Μαθηματικά βρίσκονται παντού!Μία σκάλα. Πώς φαίνεται με ... μαθηματικό μάτι;