24.12.12

Μία εκπληκτική σελίδα για τη Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα για τη Θεσσαλονίκη:

http://www.wow.gr/works/thessaloniki-1900-1930

www.wow.gr/projects/thessaloniki/index.htm