18.3.10

Και όπως είπε ο Gergen το 1973...

"Η γνώση αυξάνει τις δυνατότητες εναλλακτικής δράσης και τα προηγούμενα πρότυπα συμπεριφοράς τροποποιούνται ή καταρρίπτονται"
(στο άρθρο του Social Psychology as History)