26.2.10

Από την άσκηση σεισμού


Κάναμε κι αυτό! Άσκηση σεισμού.
Το διασκεδάσαμε μεν, μάθαμε δε.

Καταφύγαμε στο διπλανό πάρκο:
Ευτυχώς, δεν είχαμε θύματα!