27.9.08

Και για να ταιριάζουμε με τον υπότιτλο...

Ορίστε μία ασκησούλα γεωμετρίας.
"Τα ύψη ενός τριγώνου είναι οι διχοτόμοι των γωνιών του ορθικού τριγώνου".
Εμπρός, μολύβι και χαρτί! Δεκτές και λύσεις ή υποδείξεις που βασίζονται σε λογισμικό κατάλληλο γι' αυτήν την άσκηση!