15.4.10

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα της ομάδας "Θαλής και Φίλοι"

Διαβάστε για τις Ιστορίες Αγνώστων 2010 στη σελίδα
http://www.thalesandfriends.org/gr/index.php?option=com_content&view=article&id=923:-2010-&catid=96:2010-03-04-10-29-37&Itemid=172