22.4.09

20.4.09

Τι βρίσκει κανείς όταν έχει τα μάτια του ανοιχτά...

Μία περίφραξη με ημιτονοειδή μορφή:


Μία ροζέττα σε πράσινο,
άσπρο, κόκκινο:
Το άπειρο σε μία στοά αψίδων:


Γραβάτες σε ρομβοειδή

κατασκευή:

Μία γέφυρα με ελλειψοειδές τόξο:

Ένα ηλιακό ρολόι του 70 μ.Χ.